torsdag 15 maj 2008

15 MAJ

Dagens statistik är KPI från EMU och Philadelphia Fed från USA.

Inflationen inom EMU kl 11.00 väntas sjunka till 3,3 % i april från rekordhöga 3,6 % i mars. Nedgången beror på säsongmässiga faktorer, men också på en långsammare ökning av energi- och livsmedelspriser. Dyrare olja kan dock göra glädjen kortvarig.

Philadelphia Fed fortsätter vara negativt. En något positivare stämningsläge bl.a. till följd av en positiv utveckling av aktiemarknaden och en mindre negativ utveckling på arbetsmarknaden gör att den negativa trenden för Philadelphia Fed i alla fall inte accelererar. Förväntningarna på Philadelphia Fed idag kl. 16.00 är -19.

Inga kommentarer: