måndag 12 december 2011

10 TRILLIONER

OECD kommer att utfärda en varning för marknader och länder gällande deras möjlighet till finansiering under nästa år. Till grund för varningen ligger nya siffror som visar att lånen hos de mest industrialiserade länderna nu uppgår till mer än 10 trillioner USD och väntas öka än mer under 2012.

Inga kommentarer: