torsdag 15 december 2011

KAPITALANSKAFFNING

Commerzbank har på sig till den 20 Januari att presentera en trovärdig plan för att fylla på sitt kapitalunderskott på 5,3 miljarder euro. Samtidigt ska Unicredit göra en nyemission på 7,5 miljarder euro. Unicredits nyemission inleds den 9 Januari och ska slutföras under första kvartalet 2012.

Inga kommentarer: