torsdag 24 maj 2012

BANKERNAS BOLÅNEMARGINAL 1,1%

Bankernas bolånemarginal brutto är 1,1% och 0,4% netto enligt Finansinspektionen. Utifrån den modell som FI har använt är bankernas avkastning på eget kapital ungefär 22% på bolån. Det kan jämföras med 10-13% på dess totala verksamhet.
"Det bör därmed finnas en möjlighet att förhandla om sin bolåneränta. I genomsnitt betalar en kund, som förhandlat sina villkor, 0,20 procentenheter lägre ränta än listpriset" Finansinspektionen.

Inga kommentarer: