torsdag 3 maj 2012

ECONOMIC SURPRISE INDEX

Citigroup's Economic Surprise Index, som mäter skillnaderna mellan utfall och prognoser för makrodata, har toppat ut och börjat vända neråt. Sedan årsskiftet har makrodatan för USA (röd linje) vänt ned kraftigt. ESI, Economic Surprise Index, har historiskt haft en positiv korrelation med prognosrevideringar. Ett stigande ESI leder till höjda vinstprognoser och vice versa, med en viss eftersläpning.
Noterabart är att det har varit ett säsongsmönster de tre senaste åren. Svaghet under andra kvartalet, med en vändning uppåt under tredje kvartalet.

Inga kommentarer: