måndag 28 maj 2012

KAPITALINJEKTIONER TILL SPANSKA BANKER

Den spanska regeringen kan komma att behöva skjuta till ytterligare 30 miljarder euro i tre spanska banker, Catalunya Banc, Nova Caixa Galicia och Banco Valencia, för att återkapitalisera dem på samma sätt som Bankia. I Bankia uppgår nu insatsen till 23,5 miljarder euro.
Kan det sluta lyckligt i Spanien?

Inga kommentarer: