torsdag 10 maj 2012

SVAGHETSTECKEN FRÅN KINA?

Importen av råolja till Kina uppgick till 22,3 miljoner ton i April, ned från 23,6 miljoner ton föregående månad.

Även importen av stålprodukter och järnmalm sjönk. Stålprodukter från 1,27 miljoner ton till 1,13 miljoner ton och järnmalm från 62,9 miljoner ton till 57,7 miljoner ton

Importen av raffinerad koppar, kopparprodukter och kopparlegeringar (unwrought copper and copper products) sjönk till totalt 375.260 ton från 462.180 ton under månaden före.


Kinas utrikeshandel genererade ett överskott på motsvarande 18,4 miljarder dollar i April. Förväntningarna var ett överskott på 9,9 miljarder dollar. Exporten ökade med 4,9 procent jämfört med samma månad året före, väntat var +8,5 procent. Men importen ökade bara med 0,3 procent, väntat här var +10,9 procent.

Inga kommentarer: