fredag 4 maj 2012

TIGRAN

Aktietorget har makulerat samtliga avslut som skett under fredagen i Tigran Technologies.
Skälet är att den omvända split om 1:1000 som genomfördes den 3 maj 2012 på grund av tekniska skäl inte kunde registreras i VPC-systemet vid Euroclear förrän den 4 maj. Detta medförde att vissa banker inte uppmärksammade sammanläggningen, vilket i sin tur ledde till att deras kunder inte kunde se att antalet aktier hade dividerats med 1000.

De berörda parterna var Swedbank och Handelsbanken. Sjukt att 2012 har Swedbank och Handelsbanken inte ett system som lägger märke till omvända splitar.

Inga kommentarer: