måndag 14 maj 2012

YXAN GÅR PÅ JP MORGAN

Morgan undersöker om dess Londonbaserade handlare dolde omfattningen av förlusterna på kreditderivatpositioner, som efter att ha uppdagats uppgick till 2 miljarder dollar. Enligt Financial Times kan anställda på avdelningen ifråga börja sparkas idag.

Inga kommentarer: