måndag 18 juni 2012

KINA

Fastighetspriserna sjönk i 40 av Kinas 70 största städer i Maj jämfört föregående månad.  I årstakt sjönk priserna i 54 av 70 städer i Maj, jämfört med 46 av 70 i April.

Inga kommentarer: