torsdag 21 juni 2012

OPERATION TWIST FÅR MINDRE OCH MINDRE EFFEKT

Ben Bernanke sa igår att "Operation Twist" kommer att fortlöpa i nuvarande takt fram till årsskiftet. Programmet där statspapper med kortare löptid byts mot statspapper med sex till 30 års löptid är på 267 miljarder dollar. 267 miljarder dollar kan jämföras mot de 400 miljarder dollar som 2011 års version av programmet kostade.

Inga kommentarer: