fredag 1 juni 2012

SER INTE BRA UT

Internationella valutafonden, IMF, uppges ha inlett diskussioner med Spanien om ett nödlån, i händelse av att den spanska staten inte lyckas finansiera sitt nödlån till Bankia enligt Wall Street Journal.

Data från Spaniens centralbank visar ett nettoutflöde av kapital på nästan 100 miljarder euro årets tre första månader, motsvarande en tiondel av landets BNP.

Inga kommentarer: