måndag 30 juli 2012

TYSKA BANKER MINSKAR SIN PIIGS-EXPONERING

De tyska bankernas nettolångivning till PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien) har minskat med en femtedel sedan Januari. Exponeringen mot dessa länder är nu den lägsta sedan 2005.

Inga kommentarer: