måndag 20 augusti 2012

ANALYTIKER SÄNKER FÖRVÄNTNINGAR

Europas bolagsanalytiker har skruvat ned sina förväntningar på nästa kvartal. För Frankrike, Tyskland och Storbritannien har estimaten för det tredje kvartalets vinst per aktie sänkts med i genomsnitt 6,1, 7,1 respektive 11,8 procent.

Inga kommentarer: