onsdag 22 augusti 2012

ECONOMIC SURPRISE INDEX STIGER

Citigroup's Economic Surprise Index, som mäter skillnaderna mellan utfall och prognoser för makrodata, fortsätter att förbättras. Vilket i sig inte innebär att världsekonomin förbättras, utan bara att förväntningarna överträffas. Economic Surprise Index har dock historiskt haft en positiv korrelation med prognosrevideringar. Ett stigande ESI leder till höjda vinstprognoser och vice versa, med en viss eftersläpning.

Noterabart är att det har varit ett säsongsmönster de tre senaste åren. Svaghet under andra kvartalet, med en vändning uppåt under tredje kvartalet.


Inga kommentarer: