onsdag 29 augusti 2012

FÖRETAG I EUROPA TVINGAS SÖKA ALTERNATIV FINANSIERING

Utlåningen från banker till företag har minskat med 43 procent inom eurozonen hittills i år. På fem år har utlåningen sjunkit med 68 procent enligt Dealogic. Detta tvingar många sydeuropeiska företag
att söka alternativ för sin upplåning utanför Europa.

Inga kommentarer: