fredag 31 augusti 2012

SCHWEIZ VALUTARESERV SVÄLLER

Den växande valutareserven i euro blir ett allt större problem för den Schweiziska Centralbanken. Under andra kvartalet växte valutareserven till att stå för 60 procent av landets BNP.

Inga kommentarer: