torsdag 13 september 2012

DAGENS VIKTIGASTE HÄNDELSE QE3

Dagens viktigaste händelse sker kl 18.30 och 20.00 då Fed lämnar räntebesked och  publicerar Fed-prognoserna. Därefter håller Ben Bernanke presskonferens. Efter en icke-tillfredsställande utveckling på arbetsmarknaden förväntar sig de flesta att Fed skall lansera QE3 och att köpa bostadsobligationer. Dessutom väntas tidshorisonten för "exceptionellt låga räntor" förlängas. Nu även att inkludera 2015.

Inga kommentarer: