torsdag 27 september 2012

EU SKÄRPER MIFID-LAG & BEGRÄNSAR HFT

Europaparlamentet röstade på onsdagen för en skärpning av reglerna för värdepappershandel, inklusive begränsningar av högfrekvenshandel (HFT).

I högfrekvenshandel måste ordern enligt de nya reglerna ligga kvar på handelsböckerna i åtminstone 500 millisekunder. Vidare införs en konsoliderad registrering från alla handelsplatser, en organiserad handelsfacilitet (OTF) skapas och samordnade strömbrytare införs på alla handelsplatser för att förhindra att ohejdbar automatisk handel orsakar stora prisfall.

På ministerrådssidan har finansministrarna ännu inte enats om en ståndpunkt och
kan därför inte börja förhandla med Europaparlamentet.  Utskottet vill därför att hela parlamentet ska anta sin version av regleringen i parlamentets session den 22-25 oktober.

Inga kommentarer: