tisdag 18 september 2012

INFLATIONSFÖRVÄNTNINGARNA STIGER I USA

Marknadens inflationsförväntningar i USA på 10 års sikt, mätt som break-even mellan nominell och realränteobligation, steg till 2,73% igår. Detta är den högsta noteringen sedan maj 2006.

Inga kommentarer: