måndag 24 september 2012

LARS EO "KORT GAMMA" SVENSSON

Enligt vice Riksbankschefen Lars EO "Kort Gamma" Svensson skulle den svenska arbetslösheten ha varit "minst 1, kanske lite mera, 1,5 procentenheter lägre" än den är om han hade fått som han velat med räntan från början. Det sade han i Ekots lördagsintervju.

"Man skulle egentligen behöva göra en lite noggrannare studie: Vad hade hänt om man hade följt min bana."

Det vice Riksbankschefen Lars EO "Kort Gamma" Svensson verkar glömt bort är att tala om misstaget att mitt under finanskrisen i September 2008 högljutt argumentera för en högre ränta.
Känns som hans modellen för att sätta räntan har inslag av kort gamma.

Inga kommentarer: