tisdag 11 september 2012

MAKTKAMPEN I CREADES

Intressant att se vem som var köpare av Öresunds aktier i Creades. Öresund har sålt 786.830 aktier i Creades på 120 kr.

2 kommentarer:

Gekko sa...

Pan Capital begär att styrelsen i Creades kallar till en extra bolagsstämma för behandling av en rad frågor.

Pan Capital vill ha en granskning av Creades räkenskaper och förvaltning under perioden från och med bolagets bildande den 14 september 2011 och till och med den 23 oktober 2012.

Pan Capital vill också att extrastämman väljer in Claes-Henrik Julander, vd för Pan Capital, i styrelsen.

Gekko sa...

Creades AB : Syntetiskt återköpt2,40 procent av kapitalet

Creades har den 11 september syntetiskt återköpt 630 000 aktier till kursen 112 kr motsvarande en rabatt till substansvärdet på ca 15 procent.