onsdag 12 september 2012

USA EMITTERADE 3-ÅRSOBLIGATIONER PÅ 0,337%

Det Amerikanska Finansdepartementet emitterade igår 3-årsobligationer för 32 miljarder dollar. Räntan på 3-årsobligationerna blev 0,337 %. Bid/covernivån blev 3,94. Det är den högsta nivå som noterats, jämfört med ett snitt på 3,51 vid de senaste 10 auktionerna.

Indirekta budgivare, där utländska centralbanker ingår, köpte 36,8 % av emissionen, jämfört med 34,1 % i snitt de senaste 10 emissionerna.

Inga kommentarer: