måndag 15 oktober 2012

AKTIER VS OBLIGATIONER

Under perioden 1900 till 2011 har aktier som återinvesterats i Sverige ökat 765 gånger jämfört med 17 gånger för statsobligationer. Aktier gav 6,1 procent real avkastning per år jämfört med 2,6 procent för obligationer. Mellan 2002 och 2011 gav dock aktier 1,1 procent lägre avkastning per jämfört med obligationer och under åren 1987 till 2011 var försprånget för aktier bara 0,9 procent per år.

I USA var motsvarande siffror under perioden 1900 till 2011 en avkastning för aktier på 6,2 procent per år jämfört med 2 procent för obligationer. Mellan 2002 och 2011 var dock aktier klart sämre än obligationer, med en underavkastning på 4,7 procent per år.

Inga kommentarer: