tisdag 9 oktober 2012

DAGENS CITAT

"Panaxias affärsidé är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda så kallade slutna transportlösningar för säker transport, förvaring, hantering och övervakning av stöldbegärliga varor. Vi behandlar dina pengar som om det vore våra egna." Panaxia

Inga kommentarer: