måndag 15 oktober 2012

LITE BÄTTRE I KINA

Den kinesiska exporten växte snabbare än väntat under September månad. På årsbais ökade exporten med 9,9% (förväntat 5,5%) och 2,7% jämfört med  föregående månad.
 
Importen av råvaror steg också. Importen av råolja uppgick till 20,1 miljoner ton i September, upp från 18,4 miljoner ton föregående månad. Importen av raffinerad koppar, kopparprodukter och kopparlegeringar (unwrought copper and copper products) steg till totalt 394.840 ton från 355.860 ton under månaden före.
Importen av järnmalm steg till 65,01 miljoner ton från 62,45 miljoner ton och stålprodukter uppgick till 1,20 miljoner ton, jämfört med
1,20 miljoner ton föregående månad.

Inga kommentarer: