onsdag 10 oktober 2012

IMF ANSER ATT RISKERNA MOT FINANSIELL STABILITET HAR ÖKAT

IMF skriver i sin globala finansiella stabilitetsrapport att riskerna mot den finansiella stabiliteten har ökat sedan i April, och att förtroendet för det globala finansiella systemet har blivit allt svagare. De skriver vidare att banker kan komma att behöva sälja så mycket som 4500 miljarder dollar i tillgångar under 2013 om inte beslutsfattarna håller sina löften om att hejda den finansiella krisen. I ett basscenario räknar IMF med att bankernas balansräkningar kommer att krympa med 2.800 miljarder dollar under perioden tredje kvartalet 2011 till och med fjärde kvartalet 2013.

Inga kommentarer: