måndag 1 oktober 2012

STRESSTESTET I SPANIEN

Kapitalbehovet för Spaniens banker uppgår till 59,3 miljarder euro enligt de stresstest som Oliver Wyman redovisade sent på fredag eftermiddagen (linje med förväntan). Kapitalbehovet för de redan nationaliserade bankerna summeras till 49 miljarder euro, där Bankia står för 24,7 miljarder euro. Enligt finansminister Latorre behövs dock endast ca 40 miljarder euro i händelse av det scenario som ingick i stresstesten.

Inga kommentarer: