torsdag 4 oktober 2012

SVARTA HÅLET

Europas största banker har tagit in mer än 200 miljarder euro i nytt kapital sedan deras balanskräkningar, i December förra året, stresstestades för exponeringen mot eurozonens krisländer. De har tagit in nästan dubbelt så mycket som de fick order om.

Inga kommentarer: