onsdag 3 oktober 2012

USEL TJÄNSTE-PMI SIFFRA

Inköpschefsindex för tjänstesektorn i Sverige sjönk till 47,3 i September från 50,7 föregående månad. Förväntningarna låg på en siffra runt 50.

Svensk tjänsteproduktion utgör 50 procent av svensk BNP och är således extremt viktig för tillväxten. Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen.

Inga kommentarer: