onsdag 14 november 2012

DAGENS CITAT

-"Det finns inga tecken på någon bubbla" vice riksbankschefen Lars EO Svensson om bostadspriserna. Han hävdade att situationen i Sverige ser annorlunda ut än i länder som råkat i kris, och han är frågande till om hushållens skuldsättning verkligen är något problem i Sverige.

Inga kommentarer: