måndag 26 november 2012

STÖRST NETTOKÖP I SCA, TELIASONERA OCH SEB

Utländska investerare ökade sitt innehav av svenska aktier och fonder med 11 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst nettoköp var i SCA, Teliasonera och SEB medan Swedish Match nettosåldes i störst utsträckning.

Inga kommentarer: