onsdag 5 december 2012

TYSKA BANKERS EXPONERING MOT SHIPPING ÄR HÖG

Tysklands tio största banker har en exponering (genom utestående lån och andra risker) om 98 miljarder euro mot den problemtyngda shippingindustrin enligt Moody´s. Det är mer än dubbelt så mycket som dess innehav i utländska statspapper i Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien. Shippingindustrin är inne på sitt femte år av recession.

Inga kommentarer: