måndag 7 januari 2013

HAUSSE-INDIKATOR

Om S&P 500 är på plus efter de fem första handelsdagarna har indexet slutat på plus på året i 85% av fallen sedan 1950. Den genomsnittliga uppgången är hela 14% på året.

Inga kommentarer: